Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin việc làm, tuyển dụng

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian

01:03:38 22/10/2016 740754

Cần Thơ - Bảo vệ / Vệ sĩ / An ninh, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian

20:04:32 21/10/2016 1

Cần Thơ - Tài chính / Kế toán / Kiểm toán, Thực phẩm / DV ăn uống

15:53:59 21/10/2016 4

TP. Hồ Chí Minh - Thiết kế / Mỹ thuật

14:01:43 21/10/2016 1

Cần Thơ - Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

11:21:10 21/10/2016 63

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

11:04:10 21/10/2016 139

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

08:24:09 21/10/2016 93

Cần Thơ - Bán hàng, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống

14:58:22 20/10/2016 266

TP. Hồ Chí Minh - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống

15:17:34 19/10/2016 64

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

08:15:44 19/10/2016 365