Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin việc làm, tuyển dụng

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian

19:22:51 27/02/2017 787542

Đà Nẵng - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, PG / PB / Lễ tân, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

16:59:12 27/02/2017 18

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, PG / PB / Lễ tân, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

11:57:31 27/02/2017 116

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

11:27:11 27/02/2017 150

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

10:19:39 27/02/2017 190

NET

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

21:39:32 26/02/2017 158

Cần Thơ - Lao động phổ thông

17:48:52 26/02/2017 104

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

11:43:36 26/02/2017 116

Hà Nội - Bán hàng, Dược / Hóa chất / Sinh hóa

15:28:32 25/02/2017 12

TP. Hồ Chí Minh - Thiết kế / Mỹ thuật

15:23:17 25/02/2017 17