Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin việc làm, tuyển dụng

Cần Thơ - Bán hàng, Bán hàng / Kinh doanh mạng lưới

18:53:50 19/09/2017 15

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian

17:06:08 18/09/2017 831780

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

16:54:44 18/09/2017 73

Cần Thơ - Sản xuất / Vận hành sản xuất

16:43:19 18/09/2017 20

Cần Thơ - Lao động phổ thông

15:43:00 18/09/2017 31

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

14:32:05 18/09/2017 52

Cần Thơ - Bán hàng, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Mỹ phẩm / Thời trang / Trang sức, Thời vụ / Bán thời gian

13:23:57 18/09/2017 106

Cần Thơ, Vĩnh Long - Dược / Hóa chất / Sinh hóa, Nông / Lâm / Ngư nghiệp

09:12:54 18/09/2017 32

Cần Thơ - Bán hàng

15:33:44 17/09/2017 34

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

14:17:33 17/09/2017 68