Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin việc làm, tuyển dụng

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian

09:00:20 17/01/2017 776710

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

17:49:06 16/01/2017 120

Cần Thơ - Giải trí / Vui chơi, Thực phẩm / DV ăn uống

12:49:33 16/01/2017 29

TP. Hồ Chí Minh - Bưu chính viễn thông, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Xây dựng

09:22:32 16/01/2017 14

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

23:41:46 15/01/2017 92

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

10:14:56 15/01/2017 44

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, PG / PB / Lễ tân

09:44:37 13/01/2017 177

Cần Thơ - Kho vận / Vật tư, Khác

08:01:03 12/01/2017 130