Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin việc làm, tuyển dụng

TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An - Lao động phổ thông, Tài xế / Lái xe / Giao nhận

11:27:31 07/12/2016 84

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

12:05:25 08/12/2016 123

Cần Thơ - PG / PB / Lễ tân

10:41:37 08/12/2016 161

TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Thực phẩm / DV ăn uống

16:21:11 07/12/2016 25

Cần Thơ - Hành chính / Thư ký

14:26:14 07/12/2016 241

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian

22:38:37 06/12/2016 764080

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

19:49:47 06/12/2016 303

Cần Thơ - Lao động phổ thông

13:47:35 06/12/2016 191

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

11:23:41 06/12/2016 98

Cần Thơ - Bán hàng, Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Kinh doanh

11:20:47 06/12/2016 90