Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin việc làm, tuyển dụng

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

17:44:41 21/10/2017 66

Cần Thơ - Lao động phổ thông

10:10:06 20/10/2017 48

Cần Thơ - Bảo vệ / Vệ sĩ / An ninh

18:54:06 19/10/2017 38

Cần Thơ - Bán hàng, Lao động phổ thông, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

16:06:49 19/10/2017 71

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

10:58:56 19/10/2017 105

Tiền Giang - PG / PB / Lễ tân

09:22:13 19/10/2017 19

Vĩnh Long - PG / PB / Lễ tân

09:16:18 19/10/2017 25

TP. Hồ Chí Minh - Cơ khí / Kĩ thuật ứng dụng

16:55:37 18/10/2017 17

Cần Thơ - Lao động phổ thông

13:37:27 17/10/2017 130