Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Cần Thơ

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian

23:58:39 17/08/2017 826685

Cần Thơ - Bán hàng, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

08:59:26 17/08/2017 107

Cần Thơ - Bán hàng, Kinh doanh, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập

12:40:34 15/08/2017 51

Cần Thơ - Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

22:14:42 14/08/2017 35

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

17:31:05 14/08/2017 77

Cần Thơ - Giải trí / Vui chơi, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

15:52:45 14/08/2017 121

Cần Thơ - Xây dựng

10:34:21 14/08/2017 16

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, PG / PB / Lễ tân

10:12:54 14/08/2017 24

Cần Thơ - Lao động phổ thông, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

11:55:30 13/08/2017 24

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

10:28:57 13/08/2017 146