Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Hậu Giang

Cần Thơ, Hậu Giang - Bán hàng, Dược / Hóa chất / Sinh hóa, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập

14:08:39 19/08/2016 1202

Cần Thơ, Hậu Giang - Bán hàng, Dược / Hóa chất / Sinh hóa, Kinh doanh

10:42:10 10/08/2016 1703

Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang - Dệt may, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Ngoại ngữ

16:25:07 29/07/2016 1812

Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang - Quản lý điều hành, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Ngoại ngữ

13:40:02 22/07/2016 1447

Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng - Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

14:06:29 06/07/2016 1878

Cần Thơ, Bạc Liêu, Hậu Giang - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Môi trường / Xử lý chất thải, Khác

13:48:56 06/07/2016 1096

Hậu Giang - Bán hàng, Bưu chính viễn thông, Kinh doanh

09:23:21 26/05/2016 1067

Hậu Giang - Bán hàng

14:56:21 05/05/2016 1831