Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Cần Thơ

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

13:23:50 08/11/2017 169

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

20:47:18 06/11/2017 68

Cần Thơ - Lao động phổ thông

10:41:07 04/11/2017 182

Cần Thơ - Lao động phổ thông, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập

15:02:46 03/11/2017 119

Cần Thơ - Tài xế / Lái xe / Giao nhận

13:31:39 03/11/2017 49

Cần Thơ - Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian

21:55:47 02/11/2017 0

Cần Thơ - Quản lý điều hành, Sản xuất / Vận hành sản xuất

14:58:51 02/11/2017 90

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

12:48:46 01/11/2017 103

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

12:15:27 31/10/2017 141

Cần Thơ - Lao động phổ thông, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

15:06:13 26/10/2017 135