Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin việc làm, tuyển dụng

TP. Hồ Chí Minh - Điện / Điện tử / Điện lạnh

01:16:04 06/06/2014 847

Vĩnh Long - Khu chế xuất / Khu công nghiệp

15:59:02 05/06/2014 1051

Cần Thơ - Quản lý điều hành

11:42:15 05/06/2014 1318

Cần Thơ - Khu chế xuất / Khu công nghiệp

15:20:13 04/06/2014 1884

Cần Thơ - Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

14:07:51 03/06/2014 1046

Cần Thơ - Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

14:01:03 03/06/2014 1174