Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Quản lý điều hành

Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long - Bán hàng, Kinh doanh, Quản lý điều hành

15:45:02 23/11/2017 21

Cần Thơ - Quản lý điều hành, Sản xuất / Vận hành sản xuất

14:58:51 02/11/2017 90

Cần Thơ - Quản lý điều hành, Sản xuất / Vận hành sản xuất

13:31:59 11/09/2017 162

Hậu Giang - Thẩm định / Giám định / Quản lý chất lượng, Quản lý điều hành

14:28:52 23/08/2017 175

Hà Nội - Kinh doanh, Nghệ thuật / Điện ảnh, Quản lý điều hành

09:57:50 15/08/2017 71

Hà Nội - Bán hàng, Quan hệ đối ngoại, Quản lý điều hành

09:51:33 15/08/2017 68

Hà Nội - Cơ khí / Kĩ thuật ứng dụng, Quản lý điều hành, Xây dựng

20:04:18 10/08/2017 111

TP. Hồ Chí Minh - Thẩm định / Giám định / Quản lý chất lượng, Quản lý điều hành, Khu chế xuất / Khu công nghiệp

07:59:28 28/07/2017 132

Hà Nội - Kinh doanh, Thẩm định / Giám định / Quản lý chất lượng, Quản lý điều hành

09:35:18 18/07/2017 101

Cần Thơ - Bán hàng, Kinh doanh, Quản lý điều hành

23:02:02 17/07/2017 321