Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Thẩm định / Giám định / Quản lý chất lượng

Hậu Giang - Thẩm định / Giám định / Quản lý chất lượng, Quản lý điều hành

14:28:52 23/08/2017 168

TP. Hồ Chí Minh - Thẩm định / Giám định / Quản lý chất lượng, Quản lý điều hành, Khu chế xuất / Khu công nghiệp

07:59:28 28/07/2017 129

Hà Nội - Kinh doanh, Thẩm định / Giám định / Quản lý chất lượng, Quản lý điều hành

09:35:18 18/07/2017 98

TP. Hồ Chí Minh, Trà Vinh - Giao thông / Vận tải / Thủy lợi / Cầu đường, Thẩm định / Giám định / Quản lý chất lượng, Xây dựng

18:42:23 25/06/2017 117

An Giang - Dược / Hóa chất / Sinh hóa, Thẩm định / Giám định / Quản lý chất lượng

10:33:51 22/06/2017 159

An Giang - Dược / Hóa chất / Sinh hóa, Thẩm định / Giám định / Quản lý chất lượng

09:54:29 22/06/2017 160

Cần Thơ - Tư vấn bảo hiểm, Kinh doanh, Thẩm định / Giám định / Quản lý chất lượng

08:15:41 20/06/2017 1607

Cần Thơ - Cơ khí / Kĩ thuật ứng dụng, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Thẩm định / Giám định / Quản lý chất lượng, Quản lý điều hành, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Khu chế xuất / Khu công nghiệp

14:09:38 06/06/2017 2454

Hà Nội - Thẩm định / Giám định / Quản lý chất lượng

08:41:02 25/05/2017 120

TP. Hồ Chí Minh - Bất động sản, Thẩm định / Giám định / Quản lý chất lượng

09:28:06 08/02/2017 305