Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Kho vận / Vật tư

Khánh Hòa - Kho vận / Vật tư, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

13:52:05 13/10/2017 40

Bình Phước - Kho vận / Vật tư, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

13:49:08 13/10/2017 32

Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh - Kho vận / Vật tư, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán, Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

23:26:19 25/07/2017 85

Hà Nội - Cơ khí / Kĩ thuật ứng dụng, Kho vận / Vật tư, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

11:02:04 17/07/2017 112

TP. Hồ Chí Minh - Hành chính / Thư ký, Kho vận / Vật tư, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

15:31:22 15/07/2017 77

TP. Hồ Chí Minh - Hành chính / Thư ký, Kho vận / Vật tư, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

15:31:22 15/07/2017 80

Hà Nội - Kho vận / Vật tư, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

18:54:19 26/06/2017 83

Cần Thơ - Cơ khí / Kĩ thuật ứng dụng, Bảo vệ / Vệ sĩ / An ninh, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Kho vận / Vật tư, Lao động phổ thông, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

18:25:49 25/06/2017 7947

Cần Thơ - Kho vận / Vật tư, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

13:50:38 23/06/2017 197

Cần Thơ - Dệt may, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Kho vận / Vật tư, Lao động phổ thông, Khu chế xuất / Khu công nghiệp

08:44:20 23/06/2017 5538