Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập

Cần Thơ - Lao động phổ thông, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian

15:38:11 26/08/2015 1314

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

00:19:34 24/08/2015 3311

Cần Thơ - Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Ngoại ngữ

07:32:13 21/08/2015 2204

TP. Hồ Chí Minh - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

15:59:14 18/08/2015 976

Đà Nẵng - Bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Kinh doanh, Lao động phổ thông, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Quảng cáo / Marketing / PR, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán, Thực phẩm / DV ăn uống

21:55:31 15/08/2015 1838

Cần Thơ - Bán hàng, Bảo vệ / Vệ sĩ / An ninh, Lao động phổ thông, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Tài xế / Lái xe / Giao nhận, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

19:15:06 14/08/2015 4204

TP. Hồ Chí Minh - Báo chí / Biên tập viên, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Quảng cáo / Marketing / PR, Thời vụ / Bán thời gian

16:22:14 11/08/2015 1286

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

00:15:33 11/08/2015 5545

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

13:17:53 10/08/2015 1411

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

14:21:49 06/08/2015 1898