Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập

TP. Hồ Chí Minh - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Tài xế / Lái xe / Giao nhận, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

08:47:00 14/07/2015 3476

TP. Hồ Chí Minh - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian

15:16:10 13/07/2015 1077

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian

14:28:07 13/07/2015 6854

Cần Thơ - Lao động phổ thông, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

15:40:23 10/07/2015 1335

TP. Hồ Chí Minh - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Tài xế / Lái xe / Giao nhận

16:29:25 07/07/2015 1354

Cần Thơ - Bán hàng, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian

16:41:08 05/07/2015 1486

Cần Thơ - Lao động phổ thông, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian

00:35:35 04/07/2015 2719

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

00:26:43 03/07/2015 1523

Cần Thơ - Bán hàng, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian

05:01:55 02/07/2015 3455

Cần Thơ - Bán hàng, Dệt may, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian

04:57:16 02/07/2015 5699