Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập

Cần Thơ - Lao động phổ thông, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

14:21:15 05/02/2015 1489

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

10:03:47 04/02/2015 5373

Hà Nội - Bảo vệ / Vệ sĩ / An ninh, Lao động phổ thông, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập

09:49:38 02/01/2015 925

Hà Nội - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Lao động phổ thông, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập

17:36:44 30/12/2014 1342

Hà Nội - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Làm đẹp / Thể lực / Spa, PG / PB / Lễ tân

11:47:06 19/12/2014 2463

TP. Hồ Chí Minh - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian

19:05:23 17/12/2014 2495

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập

10:02:31 08/12/2014 1356

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập

17:39:48 28/06/2014 2443

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập

22:08:41 15/06/2014 1825