Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

Hưng Yên - Kho vận / Vật tư, Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

10:46:20 10/05/2021 233

Hà Nội - Kinh doanh, Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương, Bán hàng / Kinh doanh mạng lưới

11:01:58 28/11/2020 449

TP. Hồ Chí Minh - Kinh doanh, Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

11:30:26 15/07/2019 476

Hưng Yên - Biên dịch / Phiên dịch, Kho vận / Vật tư, Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

14:34:46 16/04/2019 611

Lâm Đồng - Quản lý điều hành, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

09:23:03 09/04/2019 533

Cần Thơ - Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

12:20:07 27/11/2018 705

Bình Dương - Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

14:19:37 16/08/2018 732

Cần Thơ - Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương, Khu chế xuất / Khu công nghiệp

23:34:06 04/07/2018 2008

TP. Hồ Chí Minh - Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

09:10:59 09/06/2018 756

TP. Hồ Chí Minh - Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

09:09:09 09/06/2018 698