Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Trang thiết bị gia dụng

Cần Thơ - Bán hàng, Kiến trúc / Nội thất, Kinh doanh, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán, Trang thiết bị gia dụng

05:56:40 11/07/2018 3202

Cần Thơ - Cơ khí / Kĩ thuật ứng dụng, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Trang thiết bị gia dụng

14:21:59 25/10/2017 1111

Cần Thơ - Tài xế / Lái xe / Giao nhận, Trang thiết bị gia dụng

19:18:32 21/10/2017 1008

Hà Nội - Bán hàng, Trang thiết bị gia dụng, Bán hàng / Kinh doanh mạng lưới

11:16:27 25/03/2016 1454

Đà Nẵng - Lao động phổ thông, Xây dựng, Trang thiết bị gia dụng

09:22:54 05/03/2016 1493

Đà Nẵng - Bán hàng, Kinh doanh, Trang thiết bị gia dụng

09:19:25 05/03/2016 1327

Đà Nẵng - Điện / Điện tử / Điện lạnh, Trang thiết bị công nghiệp, Trang thiết bị gia dụng

09:24:35 22/01/2016 1548

Đà Nẵng - Cơ khí / Kĩ thuật ứng dụng, Công nghệ thông tin, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Giải trí / Vui chơi, Quản lý điều hành, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán, Trang thiết bị gia dụng

13:38:37 17/12/2015 1929

Cần Thơ - Bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Kho vận / Vật tư, Kinh doanh, Tài xế / Lái xe / Giao nhận, Trang thiết bị gia dụng

13:22:08 16/12/2015 3301

Cần Thơ - Kiến trúc / Nội thất, Kinh doanh, Trang thiết bị gia dụng

00:36:31 09/10/2015 2152