Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Quản lý điều hành

Khánh Hòa - Hành chính / Thư ký, Nhân sự, Quản lý điều hành

09:07:43 30/01/2023 750

Hà Nội, Ninh Bình, Thái Nguyên - Quản lý điều hành

12:27:02 21/11/2022 325

Hà Nội - Công nghệ thông tin, Quản lý điều hành

07:22:46 07/10/2022 360

Hà Nội, Đà Nẵng - Kinh doanh, Quản lý điều hành, Quảng cáo / Marketing / PR

07:18:58 07/10/2022 381

Hà Nội - Kinh doanh, Quản lý điều hành, Quảng cáo / Marketing / PR

14:02:27 06/09/2022 369

Cần Thơ - Quản lý điều hành, Sản xuất / Vận hành sản xuất

14:09:27 15/03/2018 494

Bà Rịa - Vũng Tàu - Quản lý điều hành, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

10:43:15 10/02/2018 490

Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long - Bán hàng, Kinh doanh, Quản lý điều hành

15:45:02 23/11/2017 643

Cần Thơ - Quản lý điều hành, Sản xuất / Vận hành sản xuất

14:58:51 02/11/2017 565

Cần Thơ - Quản lý điều hành, Sản xuất / Vận hành sản xuất

13:31:59 11/09/2017 596