Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Quan hệ đối ngoại

TP. Hồ Chí Minh - Nhân sự, Quan hệ đối ngoại

13:53:15 30/10/2019 421

Hà Nội - Nghệ thuật / Điện ảnh, Quan hệ đối ngoại, Quảng cáo / Marketing / PR

10:04:44 15/08/2017 951

Hà Nội - Bán hàng, Quan hệ đối ngoại, Quản lý điều hành

09:51:33 15/08/2017 954

Hà Nội - Luật / Pháp lý, Quan hệ đối ngoại, Ngoại ngữ

22:34:16 08/07/2017 934

TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Tây Ninh - Biên dịch / Phiên dịch, Quan hệ đối ngoại, Ngoại ngữ

19:39:16 20/06/2017 1988

TP. Hồ Chí Minh - Kinh doanh, Quan hệ đối ngoại, Quảng cáo / Marketing / PR

20:12:32 20/08/2016 1235

Cần Thơ - Kinh doanh, Quan hệ đối ngoại, Thẩm định / Giám định / Quản lý chất lượng, Quảng cáo / Marketing / PR, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán, Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

09:41:01 22/01/2016 2330

Cần Thơ - Quan hệ đối ngoại, Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

13:55:50 19/01/2016 1920

Đà Nẵng - Chăm sóc khách hàng, Hành chính / Thư ký, Quan hệ đối ngoại

17:02:45 13/01/2016 1458

Cần Thơ - Kinh doanh, Quan hệ đối ngoại, Quảng cáo / Marketing / PR, Bán hàng / Kinh doanh mạng lưới

11:24:48 06/01/2016 1581