Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Vĩnh Long

Vĩnh Long - Lao động phổ thông, Nông / Lâm / Ngư nghiệp

14:20:01 22/10/2016 811

Vĩnh Long - Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

07:12:46 09/09/2016 902

Cần Thơ, Vĩnh Long - Bảo vệ / Vệ sĩ / An ninh

14:10:30 01/09/2016 1258

Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long - Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

08:49:45 28/08/2016 841

Vĩnh Long - Khác

15:58:29 24/08/2016 593

Vĩnh Long - Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

12:50:00 23/08/2016 678

Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long - Bán hàng, Thực phẩm / DV ăn uống, Bán hàng / Kinh doanh mạng lưới

15:04:10 15/08/2016 1383

Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long - Dược / Hóa chất / Sinh hóa, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Y tế

17:51:18 01/08/2016 1713

Vĩnh Long - Khác

09:01:03 27/07/2016 893

Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long - Kinh doanh

15:08:09 23/06/2016 1063