Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Vĩnh Long

Cần Thơ, Vĩnh Long - Bán hàng, Dầu khí / Địa chất, Chăm sóc khách hàng, Kinh doanh, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

14:39:49 31/05/2017 8873

Vĩnh Long - Dược / Hóa chất / Sinh hóa

15:26:13 22/05/2017 257

Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long - Lao động phổ thông, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

10:00:58 08/11/2016 851

Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long - Lao động phổ thông, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

09:21:01 31/10/2016 783

Vĩnh Long - Lao động phổ thông, Nông / Lâm / Ngư nghiệp

14:20:01 22/10/2016 716

Vĩnh Long - Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

07:12:46 09/09/2016 787

Cần Thơ, Vĩnh Long - Bảo vệ / Vệ sĩ / An ninh

14:10:30 01/09/2016 1166

Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long - Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

08:49:45 28/08/2016 746

Vĩnh Long - Khác

15:58:29 24/08/2016 507

Vĩnh Long - Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

12:50:00 23/08/2016 584