Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Bắc Ninh

Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh - Lao động phổ thông, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Sản xuất / Vận hành sản xuất

14:36:52 09/05/2018 247

Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam, Lào Cai - Giao thông / Vận tải / Thủy lợi / Cầu đường, Lao động phổ thông, Tài xế / Lái xe / Giao nhận

23:52:21 26/07/2017 415

Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên - Bán hàng, Kinh doanh, Bán hàng / Kinh doanh mạng lưới

08:34:58 21/06/2017 375

Bắc Ninh - Khác

09:24:15 17/08/2016 628

Bắc Ninh - Biên dịch / Phiên dịch, Nhân sự, Ngoại ngữ

16:22:36 05/08/2016 625

Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh - Bán hàng, Lao động phổ thông, Khác

09:01:21 21/07/2016 842

Hà Nội, Bắc Ninh - Lao động phổ thông, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Tài xế / Lái xe / Giao nhận

15:15:06 11/07/2016 873

Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên - Biên dịch / Phiên dịch, Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương, Bán hàng / Kinh doanh mạng lưới

09:25:09 23/06/2016 708

Hà Nội, Bắc Ninh - Bán hàng, Lao động phổ thông, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập

09:21:21 16/06/2016 846

Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên - Bán hàng, Bảo vệ / Vệ sĩ / An ninh, Lao động phổ thông

11:47:08 09/06/2016 1070