Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa - Vũng Tàu - Cơ khí / Kĩ thuật ứng dụng, Khu chế xuất / Khu công nghiệp, Trang thiết bị công nghiệp

20:58:54 27/12/2015 818

Bà Rịa - Vũng Tàu - Cơ khí / Kĩ thuật ứng dụng, Khu chế xuất / Khu công nghiệp, Trang thiết bị công nghiệp

20:52:33 27/12/2015 716

TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu - Lao động phổ thông, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

14:57:40 24/12/2015 924

Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu - Bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Kinh doanh

16:17:34 08/12/2015 1451

Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu - Chăm sóc khách hàng, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán, Trang thiết bị văn phòng

16:16:09 08/12/2015 894

Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu - Thiết kế / Mỹ thuật, PG / PB / Lễ tân, Bán hàng / Kinh doanh mạng lưới

16:13:43 08/12/2015 704

Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu - Bán hàng, Công nghệ thông tin, Điện / Điện tử / Điện lạnh

16:11:04 08/12/2015 898

TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước - Hành chính / Thư ký, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

10:38:10 03/12/2015 1160

Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu - Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin, Chăm sóc khách hàng

10:22:08 20/11/2015 661

Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu - Bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Kinh doanh

09:47:06 20/11/2015 689