Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm An Giang

Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long - Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

08:49:45 28/08/2016 689

Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp - Bán hàng, Bảo vệ / Vệ sĩ / An ninh, Lao động phổ thông, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập

11:04:27 17/08/2016 745

An Giang - Kiến trúc / Nội thất, Nông / Lâm / Ngư nghiệp, Sản xuất / Vận hành sản xuất

10:08:07 09/08/2016 482

Cần Thơ, An Giang - Bán hàng, Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Thực phẩm / DV ăn uống

16:57:13 29/06/2016 1130

Cần Thơ, An Giang - Quản lý điều hành, Thực phẩm / DV ăn uống

09:32:41 10/06/2016 741

Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu - Khác

15:39:16 07/06/2016 977

An Giang - Bảo vệ / Vệ sĩ / An ninh, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

19:26:02 28/05/2016 679

Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Kinh doanh, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập

11:39:52 25/05/2016 1210

An Giang - Bán hàng, Mỹ phẩm / Thời trang / Trang sức, Quản lý điều hành

14:51:18 18/03/2016 926