Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin việc làm, tuyển dụng

TP. Hồ Chí Minh - Điện / Điện tử / Điện lạnh

01:16:04 06/06/2014 828

Vĩnh Long - Khu chế xuất / Khu công nghiệp

15:59:02 05/06/2014 1035

Cần Thơ - Quản lý điều hành

11:42:15 05/06/2014 1306

Cần Thơ - Khu chế xuất / Khu công nghiệp

15:20:13 04/06/2014 1864

Cần Thơ - Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

14:07:51 03/06/2014 1030

Cần Thơ - Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

14:01:03 03/06/2014 1163

Cần Thơ - Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

20:31:43 02/06/2014 981