Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin việc làm, tuyển dụng

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

19:08:46 29/10/2018 102

Cần Thơ - Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

08:00:56 29/10/2018 33

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

21:20:10 28/10/2018 51

Cần Thơ - Thiết kế / Mỹ thuật

08:10:58 28/10/2018 33

Cần Thơ - Công nghệ thông tin

08:09:42 28/10/2018 34

Cần Thơ - Công nghệ thông tin

08:04:30 28/10/2018 23

Cần Thơ - Bán hàng, Chăm sóc khách hàng

18:23:05 27/10/2018 48

Cần Thơ - Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

09:20:49 27/10/2018 33