Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Khu chế xuất / Khu công nghiệp

TP. Hồ Chí Minh - Bảo vệ / Vệ sĩ / An ninh, Lao động phổ thông, Khu chế xuất / Khu công nghiệp

11:36:32 09/11/2017 151

TP. Hồ Chí Minh - Thẩm định / Giám định / Quản lý chất lượng, Quản lý điều hành, Khu chế xuất / Khu công nghiệp

07:59:28 28/07/2017 344

Hậu Giang - Dệt may, Lao động phổ thông, Quản lý điều hành, Khu chế xuất / Khu công nghiệp

14:50:48 01/07/2017 11384

Cần Thơ - Dệt may, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Kho vận / Vật tư, Lao động phổ thông, Khu chế xuất / Khu công nghiệp

08:44:20 23/06/2017 6215

Cần Thơ - Kho vận / Vật tư, Khu chế xuất / Khu công nghiệp

09:40:55 16/06/2017 16361

Cần Thơ, Vĩnh Long - Kinh doanh, Quản lý điều hành, Thực phẩm / DV ăn uống, Khu chế xuất / Khu công nghiệp

14:12:23 06/06/2017 32388

Cần Thơ - Cơ khí / Kĩ thuật ứng dụng, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Thẩm định / Giám định / Quản lý chất lượng, Quản lý điều hành, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Khu chế xuất / Khu công nghiệp

14:09:38 06/06/2017 2633

Cần Thơ, Hậu Giang - Cơ khí / Kĩ thuật ứng dụng, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Lao động phổ thông, Khu chế xuất / Khu công nghiệp, Tài xế / Lái xe / Giao nhận

00:48:52 06/06/2017 2434

Cần Thơ - Bán hàng, Cơ khí / Kĩ thuật ứng dụng, Lao động phổ thông, Khu chế xuất / Khu công nghiệp

16:06:35 31/05/2017 5686

Hậu Giang - Điện / Điện tử / Điện lạnh, Lao động phổ thông, Xây dựng, Khu chế xuất / Khu công nghiệp

15:24:38 29/05/2017 5684