Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Khác

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

10:28:32 11/02/2019 38

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

08:49:54 11/02/2019 20

Bình Dương - Bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Kinh doanh

16:47:25 16/01/2019 33

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

13:11:41 16/01/2019 71

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, PG / PB / Lễ tân

09:33:50 28/12/2018 111

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống

09:12:10 19/12/2018 138

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, PG / PB / Lễ tân

12:48:12 11/12/2018 94

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

14:21:12 28/11/2018 140