Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

TP. Hồ Chí Minh - Kinh doanh, Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

11:30:26 15/07/2019 33

Hưng Yên - Biên dịch / Phiên dịch, Kho vận / Vật tư, Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

14:34:46 16/04/2019 97

Lâm Đồng - Quản lý điều hành, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

09:23:03 09/04/2019 91

Cần Thơ - Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

12:20:07 27/11/2018 216

Bình Dương - Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

14:19:37 16/08/2018 254

Cần Thơ - Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương, Khu chế xuất / Khu công nghiệp

23:34:06 04/07/2018 1312

TP. Hồ Chí Minh - Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

09:10:59 09/06/2018 333

TP. Hồ Chí Minh - Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

09:09:09 09/06/2018 319

TP. Hồ Chí Minh - Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

09:07:48 09/06/2018 300

TP. Hồ Chí Minh - Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

09:04:52 09/06/2018 298