Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

Hưng Yên - Biên dịch / Phiên dịch, Kho vận / Vật tư, Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

14:34:46 16/04/2019 11

Lâm Đồng - Quản lý điều hành, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

09:23:03 09/04/2019 20

Cần Thơ - Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

12:20:07 27/11/2018 147

Bình Dương - Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

14:19:37 16/08/2018 189

Cần Thơ - Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương, Khu chế xuất / Khu công nghiệp

23:34:06 04/07/2018 1202

TP. Hồ Chí Minh - Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

09:10:59 09/06/2018 253

TP. Hồ Chí Minh - Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

09:09:09 09/06/2018 235

TP. Hồ Chí Minh - Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

09:07:48 09/06/2018 212

TP. Hồ Chí Minh - Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

09:04:52 09/06/2018 228

TP. Hồ Chí Minh - Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương

09:03:20 09/06/2018 223