Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Sản xuất / Vận hành sản xuất

Cần Thơ - Quản lý điều hành, Sản xuất / Vận hành sản xuất

14:09:27 15/03/2018 19

Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp - Sản xuất / Vận hành sản xuất

09:03:04 13/03/2018 23

Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp - Sản xuất / Vận hành sản xuất, Tài xế / Lái xe / Giao nhận

16:34:42 16/11/2017 138

Cần Thơ - Quản lý điều hành, Sản xuất / Vận hành sản xuất

14:58:51 02/11/2017 200

Cần Thơ - Sản xuất / Vận hành sản xuất

16:43:19 18/09/2017 152

Cần Thơ - Quản lý điều hành, Sản xuất / Vận hành sản xuất

13:31:59 11/09/2017 252

Cần Thơ - Sản xuất / Vận hành sản xuất, Tài xế / Lái xe / Giao nhận

08:50:58 09/08/2017 232

Đà Nẵng - Cơ khí / Kĩ thuật ứng dụng, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Sản xuất / Vận hành sản xuất

19:46:18 29/07/2017 142

Cần Thơ - Dược / Hóa chất / Sinh hóa, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Y tế

23:52:22 26/07/2017 280

TP. Hồ Chí Minh - Cơ khí / Kĩ thuật ứng dụng, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Sản xuất / Vận hành sản xuất

14:15:57 20/07/2017 124