Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Nhân sự

Đồng Nai - Biên dịch / Phiên dịch, Hành chính / Thư ký, Nhân sự

00:13:18 23/05/2018 18

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Nhân sự

23:03:14 17/03/2018 150

Hà Nội - Nhân sự, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

16:26:07 04/10/2017 158

Hà Nội - Bán hàng, Hành chính / Thư ký, Nhân sự

22:20:08 02/08/2017 156

Hà Nội - Bán hàng, Hành chính / Thư ký, Nhân sự

17:07:49 12/07/2017 157

Cần Thơ - Bán hàng, Hành chính / Thư ký, Nhân sự, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

20:13:04 02/07/2017 8602

Cần Thơ - Hành chính / Thư ký, Nhân sự

09:19:20 29/06/2017 691

Cần Thơ, Kiên Giang - Hành chính / Thư ký, Nhân sự, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

07:51:13 28/06/2017 425

Cần Thơ - Công nghệ thông tin, Chăm sóc khách hàng, Hành chính / Thư ký, Kinh doanh, Nhân sự, Quản lý điều hành, Quảng cáo / Marketing / PR

07:46:42 19/06/2017 217