Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Nhân sự

Hà Nội - Nhân sự, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

16:26:07 04/10/2017 99

Hà Nội - Bán hàng, Hành chính / Thư ký, Nhân sự

22:20:08 02/08/2017 116

Hà Nội - Bán hàng, Hành chính / Thư ký, Nhân sự

17:07:49 12/07/2017 111

Cần Thơ - Bán hàng, Hành chính / Thư ký, Nhân sự, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

20:13:04 02/07/2017 8461

Cần Thơ - Hành chính / Thư ký, Nhân sự

09:19:20 29/06/2017 614

Cần Thơ, Kiên Giang - Hành chính / Thư ký, Nhân sự, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

07:51:13 28/06/2017 356

Cần Thơ - Công nghệ thông tin, Chăm sóc khách hàng, Hành chính / Thư ký, Kinh doanh, Nhân sự, Quản lý điều hành, Quảng cáo / Marketing / PR

07:46:42 19/06/2017 175

Cần Thơ - Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin, Hành chính / Thư ký, Kinh doanh, Nhân sự, Quản lý điều hành, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

09:47:01 16/06/2017 4485

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Hành chính / Thư ký, Kinh doanh, Nhân sự, Quản lý điều hành, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

11:01:18 03/06/2017 14036