Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Môi trường / Xử lý chất thải

TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ - Bưu chính viễn thông, Môi trường / Xử lý chất thải, Xây dựng

22:00:32 22/05/2019 63

TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ - Điện / Điện tử / Điện lạnh, Môi trường / Xử lý chất thải, Xây dựng

13:21:08 06/05/2019 66

Cần Thơ - Môi trường / Xử lý chất thải

14:59:30 03/10/2017 430

TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Cần Thơ, Ninh Thuận - Giao thông / Vận tải / Thủy lợi / Cầu đường, Môi trường / Xử lý chất thải, Xây dựng

22:20:09 02/08/2017 541

Cần Thơ - Môi trường / Xử lý chất thải, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

00:14:43 11/06/2017 542

TP. Hồ Chí Minh - Điện / Điện tử / Điện lạnh, Môi trường / Xử lý chất thải, Xây dựng

11:27:15 03/01/2017 707

TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ - Công nghệ thông tin, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Môi trường / Xử lý chất thải

10:41:35 15/12/2016 810

Cần Thơ - Bảo vệ / Vệ sĩ / An ninh, Lao động phổ thông, Môi trường / Xử lý chất thải

15:50:56 12/07/2016 1033

Cần Thơ, Bạc Liêu, Hậu Giang - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Môi trường / Xử lý chất thải, Khác

13:48:56 06/07/2016 1451

Cần Thơ - Công nghệ thông tin, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Dược / Hóa chất / Sinh hóa, Kinh doanh, Luật / Pháp lý, Môi trường / Xử lý chất thải, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán, Xây dựng, Y tế, Ngoại ngữ

23:46:32 13/01/2016 8124