Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Xây dựng

Cần Thơ, Hậu Giang - Quản lý điều hành, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán, Xây dựng

02:11:11 07/04/2015 1191

TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Long An, Tiền Giang - Cơ khí / Kĩ thuật ứng dụng, Hành chính / Thư ký, Xây dựng, Tài xế / Lái xe / Giao nhận

01:20:36 25/03/2015 2088

Cần Thơ - Giao thông / Vận tải / Thủy lợi / Cầu đường, Xây dựng

17:33:25 22/03/2015 813

Cần Thơ - Giao thông / Vận tải / Thủy lợi / Cầu đường, Hành chính / Thư ký, Nhân sự, Xây dựng

13:52:21 20/03/2015 1825

Cần Thơ - Kiến trúc / Nội thất, Thiết kế / Mỹ thuật, Xây dựng

11:06:23 17/03/2015 1133

Cần Thơ - Cơ khí / Kĩ thuật ứng dụng, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Xây dựng

12:17:47 16/03/2015 1450

Cần Thơ - Giao thông / Vận tải / Thủy lợi / Cầu đường, Xây dựng

01:49:35 26/02/2015 1348