Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

22:03:39 20/03/2019 4

TP. Hồ Chí Minh - Bán hàng, Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

14:52:43 08/03/2019 20

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

10:28:32 11/02/2019 97

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

08:49:54 11/02/2019 62

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

13:11:41 16/01/2019 95

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, PG / PB / Lễ tân

09:33:50 28/12/2018 141

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống

09:12:10 19/12/2018 186

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, PG / PB / Lễ tân

12:48:12 11/12/2018 121

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

14:21:12 28/11/2018 165

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

20:32:49 02/11/2018 276