Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

TP. Hồ Chí Minh - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

10:55:46 25/05/2020 111

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Kinh doanh, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

10:45:15 24/02/2020 199

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian

19:09:59 30/09/2019 267

Hà Nội - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

17:37:44 23/09/2019 162

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

17:40:49 19/08/2019 254

TP. Hồ Chí Minh - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

10:25:11 05/08/2019 194

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

14:47:59 06/05/2019 340

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

09:57:28 23/04/2019 265

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

09:37:27 23/04/2019 280

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, PG / PB / Lễ tân

09:32:39 14/04/2019 289