Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

20:32:49 02/11/2018 98

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

14:51:55 21/10/2018 59

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

10:30:19 16/10/2018 87

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

09:17:05 16/10/2018 77

TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

16:37:51 17/09/2018 105

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

10:02:43 13/09/2018 105

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

14:29:26 11/09/2018 110

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

12:13:48 28/08/2018 207

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn

15:02:33 15/07/2018 307

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Kinh doanh

05:56:04 11/07/2018 1200