Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Hành chính / Thư ký, Quan hệ đối ngoại, Ngoại ngữ, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

01:06:14 28/02/2015 2562

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, PG / PB / Lễ tân, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

00:50:30 28/02/2015 1011

TP. Hồ Chí Minh - Chăm sóc khách hàng, Giải trí / Vui chơi, Thực phẩm / DV ăn uống, PG / PB / Lễ tân, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

09:34:00 26/02/2015 9997

Cần Thơ - Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

02:00:18 26/02/2015 4235

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

21:01:36 25/02/2015 3159

Cần Thơ - Bảo vệ / Vệ sĩ / An ninh, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

21:16:31 15/02/2015 1059

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

01:39:51 10/02/2015 1937

Cần Thơ - Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

21:33:43 09/02/2015 855

Cần Thơ - Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

13:05:38 08/02/2015 1090

Cần Thơ - Lao động phổ thông, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

14:21:15 05/02/2015 1525