Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

Cần Thơ - Thẩm định / Giám định / Quản lý chất lượng, Thời vụ / Bán thời gian, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

16:51:29 05/05/2015 2753

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

01:34:00 04/05/2015 8883

TP. Hồ Chí Minh - Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

14:07:59 02/05/2015 737

Cần Thơ - Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

15:54:35 28/04/2015 1323

Cần Thơ - Bảo vệ / Vệ sĩ / An ninh, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Dược / Hóa chất / Sinh hóa, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Kiến trúc / Nội thất, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán, Y tế, Tài xế / Lái xe / Giao nhận, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

00:18:05 25/04/2015 3747

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

08:44:35 24/04/2015 2499

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

14:35:06 23/04/2015 1284

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

17:40:53 22/04/2015 1035

Cần Thơ - Giải trí / Vui chơi, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

07:12:10 20/04/2015 1694

TP. Hồ Chí Minh - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

01:03:07 20/04/2015 978