Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Thời vụ / Bán thời gian

Cần Thơ - Sản xuất / Vận hành sản xuất, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống

12:38:20 19/05/2015 1029

Cần Thơ - Bán hàng, Bảo vệ / Vệ sĩ / An ninh, Thời vụ / Bán thời gian

21:54:51 17/05/2015 3392

Cần Thơ - Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

07:21:01 15/05/2015 1445

Hà Nội - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống

02:08:03 15/05/2015 1055

Hà Nội - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống

02:06:48 15/05/2015 1075

Cần Thơ - Bảo vệ / Vệ sĩ / An ninh, Lao động phổ thông, Thời vụ / Bán thời gian

16:21:24 13/05/2015 2577

Cần Thơ - Bán hàng, Dệt may, Thời vụ / Bán thời gian

09:27:29 11/05/2015 1130

Cần Thơ - Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

06:54:48 09/05/2015 1743

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

06:47:01 09/05/2015 5707

TP. Hồ Chí Minh - Lao động phổ thông, Thời vụ / Bán thời gian, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

18:13:04 07/05/2015 839