Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Thời vụ / Bán thời gian

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian

00:15:05 19/06/2015 3338

Cần Thơ - Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

00:37:36 15/06/2015 4997

Cần Thơ, Hậu Giang - Lao động phổ thông, Ngân hàng / Chứng khoán / Đầu tư, Quản lý điều hành, Thời vụ / Bán thời gian

01:15:30 13/06/2015 1821

Cần Thơ - Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

19:15:49 09/06/2015 4316

Cần Thơ - Bán hàng, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian

19:09:12 09/06/2015 5436

TP. Hồ Chí Minh - Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

01:39:08 09/06/2015 1528

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

00:02:16 08/06/2015 7821

Cần Thơ - Bảo vệ / Vệ sĩ / An ninh, Thời vụ / Bán thời gian

23:37:05 07/06/2015 1310

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

15:29:15 01/06/2015 1811

TP. Hồ Chí Minh - Bán hàng, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian

23:38:18 30/05/2015 1391