Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Thực phẩm / DV ăn uống

Cần Thơ - Bán hàng, Kinh doanh, Thực phẩm / DV ăn uống

01:23:24 25/03/2015 949

Cần Thơ - Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Thực phẩm / DV ăn uống

12:41:10 24/03/2015 822

Cần Thơ - Bán hàng, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống

12:40:52 24/03/2015 1012

TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long - Bán hàng, Dược / Hóa chất / Sinh hóa, Kinh doanh, Thực phẩm / DV ăn uống

10:25:39 24/03/2015 2055

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

09:36:03 24/03/2015 1886

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Thực phẩm / DV ăn uống, PG / PB / Lễ tân, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

11:55:36 23/03/2015 12254

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

17:09:54 22/03/2015 2055

Cần Thơ - Bán hàng, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống

13:39:07 21/03/2015 1159

Cần Thơ - Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

16:37:05 19/03/2015 1475

TP. Hồ Chí Minh - Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

18:25:07 18/03/2015 765