Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Thực phẩm / DV ăn uống

Cần Thơ - Quản lý điều hành, Thực phẩm / DV ăn uống

04:34:13 02/04/2015 813

Cần Thơ - Kho vận / Vật tư, Quản lý điều hành, Thực phẩm / DV ăn uống

00:59:52 01/04/2015 1622

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

00:59:00 01/04/2015 1204

Cần Thơ - Bảo vệ / Vệ sĩ / An ninh, Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, PG / PB / Lễ tân, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

00:58:06 01/04/2015 2100

Cần Thơ - Quản lý điều hành, Thực phẩm / DV ăn uống

00:57:52 01/04/2015 790

TP. Hồ Chí Minh - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

20:59:48 30/03/2015 941

TP. Hồ Chí Minh - Bán hàng, Lao động phổ thông, Thực phẩm / DV ăn uống

10:11:46 30/03/2015 982

Cần Thơ - Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn, Thực phẩm / DV ăn uống

13:03:30 29/03/2015 2142

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

00:55:29 29/03/2015 1549

Cần Thơ - Bán hàng, Kinh doanh, Thực phẩm / DV ăn uống

01:59:30 28/03/2015 924