Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Thực phẩm / DV ăn uống

TP. Hồ Chí Minh - Chăm sóc khách hàng, Giải trí / Vui chơi, Thực phẩm / DV ăn uống, PG / PB / Lễ tân, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

09:34:00 26/02/2015 9997

Cần Thơ - Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

02:00:18 26/02/2015 4235

Cần Thơ - Nông / Lâm / Ngư nghiệp, Thẩm định / Giám định / Quản lý chất lượng, Thực phẩm / DV ăn uống, Khu chế xuất / Khu công nghiệp

01:09:32 26/02/2015 3277

Cần Thơ - Bảo vệ / Vệ sĩ / An ninh, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

21:16:31 15/02/2015 1059

37

Cần Thơ - Bán hàng, Quản lý điều hành, Thực phẩm / DV ăn uống

16:33:02 15/02/2015 1486

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

01:39:51 10/02/2015 1937

Cần Thơ - Lao động phổ thông, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

11:03:01 04/02/2015 1499

Cần Thơ - Sinh viên / Mới tốt nghiệp / Thực tập, Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

10:03:47 04/02/2015 5443

Cần Thơ - Bảo vệ / Vệ sĩ / An ninh, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

20:22:56 01/02/2015 2116

Cần Thơ - Thời vụ / Bán thời gian, Thực phẩm / DV ăn uống, Phục vụ / Tạp vụ / Giúp việc

20:38:48 31/01/2015 1109