Menu mobile Tuyển Dụng Plus
Tuyển Dụng Plus
 

Thông tin tuyển dụng, việc làm Biên dịch / Phiên dịch

Đồng Nai - Biên dịch / Phiên dịch, Hành chính / Thư ký, Nhân sự

00:13:18 23/05/2018 64

Cần Thơ - Biên dịch / Phiên dịch

13:13:20 13/04/2018 79

Cần Thơ - Biên dịch / Phiên dịch

13:10:33 13/04/2018 205

Hà Nội - Biên dịch / Phiên dịch, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Ngoại ngữ

23:14:57 01/08/2017 181

TP. Hồ Chí Minh - Biên dịch / Phiên dịch, Tài chính / Kế toán / Kiểm toán, Ngoại ngữ

15:31:22 15/07/2017 211

Hà Nội - Biên dịch / Phiên dịch, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Ngoại ngữ

20:30:42 11/07/2017 206

Hải Phòng - Biên dịch / Phiên dịch, Xuất - Nhập khẩu / Ngoại thương, Ngoại ngữ

17:54:02 04/07/2017 152

TP. Hồ Chí Minh - Bất động sản, Biên dịch / Phiên dịch, Luật / Pháp lý

17:54:02 04/07/2017 227

Đà Nẵng - Biên dịch / Phiên dịch, Ngoại ngữ

15:25:46 01/07/2017 186

Hà Nội - Biên dịch / Phiên dịch, Ngoại ngữ

09:23:49 29/06/2017 165